Shenzhen Star Audio-Visual Equipment Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
RoHS RoHS Shenzhen United Testing Technology Co., Ltd. Table Screen 2015-07-28 ~ Đã xác minh
CE CE SIT SD projector models (SD20, SD30, SD40, SD50, SD60, SD70, SD80, SD200, SD300, SD500, etc.) 2018-05-11 ~ Đã xác minh
RoHS RoHS SIT SD projector models (SD20, SD30, SD40, SD50, SD60, SD70, SD80, SD200, SD300, SD500, etc.) 2018-05-11 ~ Đã xác minh
FCC FCC SIT SD projector models (SD20, SD30, SD40, SD50, SD60, SD70, SD80, SD200, SD300, SD500, etc.) 2018-05-11 ~ Đã xác minh
CE CE SIT SD projector models (SD20, SD30, SD40, SD50, SD60, SD70, SD80, SD200, SD300, SD500, etc.) 2018-05-11 ~ Đã xác minh
CE CE Issued by Electronic Technology Systems Dr. Genz GmbH. Motorized screen (model no. VS60) 2004-02-17 ~ 3000-10-09
CE CE Issued by Electronic Technology Systems Dr. Genz GmbH. Projector (model no. STAR5000). 2000-10-09 ~ 3000-10-09
CE CE Issued by Electronic Technology Systems Dr. Genz GmbH. Projector (model no. STAR2000) 2000-10-09 ~ 3000-10-09
CE CE Issued by Electronic Technology Systems Dr. Genz GmbH. Overhead projector (model no. OHP-3E). 2003-05-26 ~ 3000-10-09
RoHS RoHS Shenzhen SIT Testing Technology Co., Ltd. SD50, etc. (SD series projectors) 2016-04-12 ~
CE CE Shenzhen SIT Testing Technology Co., Ltd. SD50, etc. (SD series projectors) 2016-04-12 ~
FCC FCC Shenzhen SIT Testing Technology Co., Ltd. SD50, etc. (SD series projectors) 2016-04-12 ~
CE CE Shenzhen SIT Testing Technology Co., Ltd. SD50, etc. (SD series projectors) 2016-04-12 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
OWLENZ 19009981 OWLENZ Consumer Electronics>>Presentation Equipment>>Projectors,Consumer Electronics>>Presentation Equipment>>Projection Screens 2017-02-28 ~ 2027-02-27 Đã xác minh
OWLENZ 5,036,231 OWLENZ Consumer Electronics>>Presentation Equipment>>Projectors,Consumer Electronics>>Presentation Equipment>>Projection Screens 2016-09-06 ~ Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này